ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


Για προβολή και λήψη των σχετικών αναρτημένων εγγράφων πατήστε ΕΔΩ.

ΑΔΑ: 720346ΨΖΥ1-5ΓΜ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΠΘ/ΕΦ/4434/140/20-9-2018
Θέμα: Προκηρύξη εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +Μόρφωση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

ΑΔΑ: 6ΖΚΝ46ΨΖΥ1-99Φ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΠΘ/ΕΦ/4434/139/20-9-2018
Θέμα: Προκηρύξη εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων.