ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΛΦ171 ΚΑΙ ΛΦ121 (ΜΑΜ-Ω)


Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος ΥΛΦ171-Πεζογραφία ΙΙ θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, Αίθουσα Α’, 18:00-21:00.

Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος ΛΦ121-Θεματογραφία (Τμήμα Μαμ-Ω) θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, Αίθουσα Γ’, 12:00-15:00.

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.