ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 14/11/2018 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ


Όσοι φοιτητές / τριες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών των οκτώ εξαμήνων και έχουν επιτύχει σ΄ όλα τα μαθήματα, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1/10/2018 έως και 12/10/2018 για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την 14/11/2018 ορκωμοσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος
  3. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία
  4. Κατάθεση ΠΑΣΟ

 

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr