ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Aπό την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν τους Κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το Πιστοποιητικό Φοιτητικής Ιδιότητας από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Β) Στέλνοντας θεωρημένη αίτηση από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (για τη γνησιότητα της υπογραφής) και επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να τους αποσταλούν  με courier ή με fax οι Κωδικοί Πρόσβασης και το Πιστοποιητικό Φοιτητικής Ιδιότητας στη διεύθυνση ή στο fax που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.