ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.ΔΙΠ 2018-2019


Απόφαση 1ης12-9-2018 Συνέλευσης Τμήματος. Τομείς αρμοδιοτήτων μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.