ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΕΦ101


Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου για το μάθημα ΑΕΦ101 είναι υποχρεωτική για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου εγγραφής 2018-2019 με μέγιστο αριθμό απουσιών τις δύο (02) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος ΑΕΦ101 κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου είναι η επιτυχής εξέταση στην πρόοδο που θα διεξάγεται στη διάρκεια του εξαμήνου.

Σημειωτέον ότι φοιτητής ή φοιτήτρια που θα έχει υπερβεί το όριο των δύο (02) απουσιών στο σύνολο των δώδεκα (12) παραδόσεων του μαθήματος, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος όλων των εξεταστικών περιόδων (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου), ασχέτως εάν έχει συμμετάσχει ή όχι στην πρόοδο. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει το φροντιστηριακό μάθημα κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (χειμερινό εξάμηνο).

Διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική παρακολούθηση του φροντιστηρίου του μαθήματος ΑΕΦ 101, καθώς και η επιτυχής εξέταση στην πρόοδο ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος ισχύει για τους φοιτητές εγγραφής 2018-19 και εξής.

Έναρξη φροντιστηριακών μαθημάτων: 08.10.2018, 12.00-15.00, Αμφιθέατρο.