ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Εκλογή ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της ΣΚΑΣ.

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr