Έναρξη παραδόσεων ΛΦΙ625/ΚΦΙ501 (Οβίδιος, Heroides)


Oι παραδόσεις του μαθήματος ΛΦΙ625/ΚΦΙ501 (Οβίδιος, Heroides) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, 12.00-15.00, στην Αίθουσα του Μεταπτυχιακού (Νέο Προκάτ).

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).