ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΕΦ.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΣΚΑΣ