ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019 ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ


Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να πάρουν σε έντυπη μορφή τον Οδηγό Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 μπορούν να περάσουν από τη Γραμματεία τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών (11:00-13:00) για να τον παραλάβουν.

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr