ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΔΠΘ-ΣΚΑΕ-13465-149 Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την εκλογή Αν. Προέδρου του Τ.Ε.Φ.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΣΚΑΣ