Ομιλία στο Επιστημονικό Colloquium του Τ.Ε.Φ.


Την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Colloquium του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα μιλήσει ο Επίκ. Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) Χάρης Μιχαλόπουλος με θέμα «Νεοελληνικές μεταφράσεις έργων του Οβιδίου στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Νέο Προκάτ) από τις 18:00 έως τις 20:00 και είναι ανοικτή στα μέλη ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς, και προπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Θ., και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).