22/11/2018: ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


Απόφαση Γ.Σ. για τις δηλώσεις μαθημάτων ελεύθερης επιλογής ειδίκευσης.

Προθεσία δηλώσεων στα μέλη ΔΕΠ η 9/11/2018.

Οι φοιτητές θα δηλώνουν στους διδάσκοντες του εκάστοτε μαθήματος ΕΕΑΕΦ, ΕΕΛΦ, ΕΕΝΕΦ και ΕΕΒΦ με όποιον τρόπο τους υποδείξει ο διδάσκων και θα πρέπει να αποδεικνύουν την Ειδίκευση που έχουν ήδη επιλέξει.

Τα ΕΕΓΛΩ322, 337 και 362 μπορούν να δηλώσουν όσοι φοιτητές προτίθενται να επιλέξουν την Ειδίκευση Γλωσσολογίας, την οποία, ωστόσο, δεν μπορούν προς το παρόν να επιλέξουν.

Οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τα αντίστοιχα συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ, μόνο εφόσον ο αριθμός μητρώου τους  είναι καταχωρημένος ΕΔΩ (last updated:  22/11/2018).

Επιπλέον καταχωρήσεις που θα γίνουν από 21/11/2018 και μετά (με χρώμα πράσινο), κατόπιν υποδείξεων από τα αρμόδια μέλη ΔΕΠ, θα καταχωρηθούν συγκεντρωτικά και θα εμφανίζονται στο unistudent μετά την 26/11/2018.

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr