ΥΛΦ173: Αναβολή μαθήματος (03/12)


Λόγω σοβαρού προσωπικού κωλύματος η παράδοση της Δευτέρας 03/12 για το μάθημα ΥΛΦ173 αναβάλλεται. Για την αναπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλευτούν τη σχετική ανακοίνωση που υπάρχει ήδη στο e-class.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).