ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.


ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.