ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑΕΦ161


Ανακοινώνεται πως η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος ‘Αρχαία Ελληνική Μετρική’ (ΕΕΑΕΦ161) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 15:00-18:00, στην Αίθουσα Ε’.