Έναρξη μαθημάτων ΒΦ224 και ΕΕΒΦ286 της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Τζιάτζη


Τα μαθήματα ΒΦ224 και ΕΕΒΦ286 της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Τζιάτζη θα ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2018-2019, δηλαδή στις 21 και 22 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).