ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΛΦ122 [ΜΑΜ-Ω], ΕΕΛΦ176 ΚΑΙ ΥΛΦ172


Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος ΛΦ122 [Μαμ-Ω] θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 (09.30-12.00, Αίθ. Α΄).

Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος ΕΕΛΦ176 θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 (09.30-12.00, Αίθ. Α΄).

Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος ΥΛΦ172 θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 (09.30-12.00, Αίθ. Α΄).

Όσοι/-ες φοιτητές/-τριες πρόκειται να παρακολουθήσουν τα παραπάνω μαθήματα θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους αντιστοίχως στο e-class το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή τα μαθήματα θα «κλειδώσουν» και πρόσβαση στο διδακτικό υλικό θα έχουν ΜΟΝΟ όσοι/-ες έχουν κάνει την εγγραφή τους και βρίσκονται στη λίστα χρηστών του μαθήματος.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).