ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΛΦ122)


Στο πλαίσιο του μαθήματος ΛΦ122 λειτουργεί Φροντιστήριο, οι παραδόσεις του οποίου ξεκινούν αυτήν την Τρίτη 12/02, 18.00-20.00 (Αίθουσα Α΄). Η παρακολούθηση του Φροντιστηρίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και αφορά ΚΑΙ τα δύο τμήματα [Α-Μαλ, Μαμ-Ω].

Η επιτυχής εξέταση στο Φροντιστήριο αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην τελική εξέταση του ΛΦ122.

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες θα πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας στο e-class.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).