ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΦΙ505


Το εναρκτήριο μάθημα του ΚΦΙ505 του Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου, 12:00-15:00, στην αίθουσα σεμιναρίων Π.Μ.Σ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες να κάνουν την εγγραφή τους στο e-class του μαθήματος, από όπου και θα ενημερώνονται για την πορεία των μαθημάτων.

[Η ανακοίνωση αναρτάται εκ μέρους της κ. Α. Μαστρογιάννη.]

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).