ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΑΕΦ142 & ΥΑΕΦ146


Οι παραδόσεις των μαθημάτων ΥΑΕΦ142 και ΥΑΕΦ146 θα ξεκινήσουν κανονικά την Πέμπτη 14/2/2019, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου 2018-2019.

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr