ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦ102


Το προπτυχιακό μάθημα ΑΕΦ 102 θα ξεκινήσει στις 21.2. ώρα 12.00 κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να εγγραφούν στο eclass/ μάθημα ΑΕΦ102 ΟΜΗΡΟΣ (ΕΑΡΙΝΟ 2019) για να ενημερώνονται εφεξής μέσω αυτού για όλα όσα σχετίζονται με το μάθημα (ανακοινώσεις, υλικό παραδόσεων, σύνδεσμοι). Απαιτείται εγγραφή με ελεύθερη πρόσβαση μέχρι 28.2 και στη συνέχεια θα δοθούν κωδικοί.

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr