27/02/2019: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΑΕΦ142


Κάθε Τετάρτη 12:30-15:00 στην αίθουσα Α’, στο πλαίσιο του μαθήματος ΥΑΕΦ142, θα προσφέρεται φροντιστηριακό μάθημα απο τον κ. Γκινίδη, οι παραδόσεις του οποίου ξεκινούν την 27/2/2019.

Η παρακολούθηση του Φροντιστηρίου είναι υποχρεωτική.

Η επιτυχής εξέταση στο φροντιστηριακό μάθημα αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην τελική εξέταση του ΥΑΕΦ142.

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες είναι απαραίτητο να κάνετε την εγγραφή σας στο μάθημα ΥΑΕΦ142 στο e-class.

Εκτάκτως την Πέμπτη 28/2/2019 δεν θα γίνει το μάθημα ΥΑΕΦ142. Στην θέση του θα πραγματοποιηθεί το σχετικό φροντιστηριακό μάθημα.

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr