Μετακίνηση μελών προσωπικού Ουκρανία Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+


Call_Outgoing FACULTY-SMS Mariupol State University 2018docx-1

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός