ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ


Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έχουν εγκριθεί έως 12 θέσεις κινητικότητας για σπουδές για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και την Παρασκευή 12/4/2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΦΙΛ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΙΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ-ΦΙΛ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΦΙΛ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός