Δήλωση φοιτητών ως υπεράριθμοι


Καλούνται οι φοιτητές, που δεν μπόρεσαν να δηλώσουν ελεύθερες επιλογές του Προγράμματος Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σε ώρες συνεργασίας των φοιτητών (11:00-13:00) από Δευτέρα 18/3/2019 έως Παρασκευή 22/3/2019.