Ανακοίνωση Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών, για στέγαση και σίτιση προπτυχιακών φοιτητών από το Β’ έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 από Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έως και Πέμπτη 18 Απριλίου 2019


Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για στέγαση και σίτιση προπτυχιακών φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, θα είναι από Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έως και Πέμπτη 18 Απριλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των αρμόδιων Τμημάτων του Δ.Π.Θ., θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΙ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-2019-2020