Μνημειακή Τοπογραφία (ΕΕΒΑΡΧ444): Προαπαιτούμενο συμμετοχής στην εξεταστική.


Υπενθυμίζεται στους φοιτητές που επέλεξαν το μάθημα ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ με κωδικό ΕΕΒΑΡΧ444, ότι για να συμμετάσχουν στην εξεταστική οφείλουν να εκπονήσουν επιτυχώς και να παρουσιάσουν, επίσης επιτυχώς, στην αίθουσα διδασκαλίας εργασία σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος.

Η εργασία βαθμολογείται με 0-2. Επιτυχής εκπόνηση βαθμολογείται με 1-2.

Η βαθμολογία συμψηφίζεται με το βαθμό της εξεταστικής (0-8).