Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+


Την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, και ώρα 6 μμ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Β’ ενημερωτική συνάντηση για την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός