Ενημέρωση για τη δράση “σπουδάΖω” Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


EmailContent

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΠΟΥΔΑΖΩ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ_σπουδάΖΩ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_σπουδάΖΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΠΟΥΔΑΖΩ.pdf