Δήλωση μαθημάτων Ειδίκευσης Γλωσσολογίας


Παρακαλούνται  ΜΟΝΟ οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τη Γλωσσολογία ως Ειδίκευση να δηλώσουν τα Υποχρεωτικά μαθήματα της Ειδίκευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα unistustent μέχρι την Παρασκευή 19/4/2019.