Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας


Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 17 Απριλίου – 2019, στις 16:00, στην Αίθουσα του Μεταπτυχιακού του Τ.Ε.Φ., στα καινούργια προκάτ, θα πραγματοποιηθεί, η δημόσια υποστήριξη (ανοιχτή για όλους) της Διπλωματικής Εργασίας, του μεταπτυχιακού φοιτητή του Α΄ Κύκλου Σπουδών (ειδίκευση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία)

ΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: <<Η παρουσία των γυναικών συζύγων στα δράματα του Σοφοκλή – μια κειμενοκεντρική προσέγγιση >>

Από την Γραμματεία

του Π.Μ.Σ