Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας


Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 15 Απριλίου – 2019, στις 13:00, στην Αίθουσα του Μεταπτυχιακού του Τ.Ε.Φ., στα καινούργια προκάτ, θα πραγματοποιηθεί, η δημόσια υποστήριξη (ανοιχτή για όλους) της Διπλωματικής Εργασίας, της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Α΄ Κύκλου Σπουδών (ειδίκευση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία)

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ: <<Η δραματουργική τεχνική των Προλόγων στις τραγωδίες του Σοφοκλή>>

 Από την Γραμματεία

του Π.Μ.Σ