Ανακοίνωση μαθήματος ΝΕΦ204 (τμήμα Α-Μαλ)


Η διδασκαλία του μαθήματος ΝΕΦ204 (τμήμα Α-Μαλ) εκτάκτως σήμερα 6-5-2019 θα πραγματοποιηθεί στις 18:00-21:00, στην ίδια αίθουσα.