ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ142


Την Τετάρτη 22/5/2019, 12:00-15:00 στην αίθουσα Β’, θα διεξαχθεί πρόοδος στο πλαίσιο του φροντιστηρίου (κ. Γκινίδης) του μαθήματος ΥΑΕΦ142.

Η επιτυχής εξέταση στο φροντιστηριακό μάθημα αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην τελική εξέταση του ΥΑΕΦ142.

 

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr