Παραλαβή παπύρων ορκωμοσίας 14-11-2018


Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές επιθυμούν να παραλάβουν τους παπύρους της τελευταίας ορκωμοσίας (14-11-2018)  μπορούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Γραμματεία είτε να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 25310-39903 .