28/5/2019: ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


last updated  28/5/2019

 

15 ΦΕΒ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ A, ΥΑΕΦ144

15 ΦΕΒ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Α, ΑΕΦ104

20 ΦΕΒ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΓΛΩ364

22 ΦΕΒ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

28 ΦΕΒ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΓΛΩ340

28 ΦΕΒ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΓΛΩ347

28 ΦΕΒ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΓΛΩ347

1 ΜΑΡ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Α, ΕΕΓΛΩ335

1 ΜΑΡ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

8 ΜΑΡ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

12 ΜΑΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΑΕΦ104 (Μαμ-Ω)

15 ΜΑΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΑΕΦ157

15 ΜΑΡ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

20 ΜΑΡ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Γ, ΥΒΦ271

22 ΜΑΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΥΝΕΦ242

22 ΜΑΡ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

26 ΜΑΡ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Δ, ΕΕΝΕΦ270

27 ΜΑΡ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Β, ΓΛΩ302

29 ΜΑΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΥΝΕΦ242

29 ΜΑΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΑΕΦ157

29 ΜΑΡ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ A, ΥΑΕΦ144

29 ΜΑΡ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

3 ΑΠΡ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Γ, ΥΒΦ271

5 ΑΠΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ B, ΕΕΑΕΦ157

5 ΑΠΡ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Μεταπτυχιακού, ΕΕΛΦ176

5 ΑΠΡ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

8 ΑΠΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Β, ΥΛΦ186

8 ΑΠΡ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Δ, ΕΕΒΦ279

8 ΑΠΡ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Γ, EENEΦ269

9 ΑΠΡ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΝΕΦ245

12 ΑΠΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΑΕΦ157

12 ΑΠΡ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

15 ΑΠΡ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Δ, EENEΦ269

15 ΑΠΡ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Γ, ΒΦ223

15 ΑΠΡ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Α, ΥΛΦ172

16 ΑΠΡ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΝΕΦ245

17 ΑΠΡ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Α, ΝΕΦ202

17 ΑΠΡ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ E, ΥΛΦ186

19 ΑΠΡ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

6 ΜΑΙ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Δ, EENEΦ269

7 ΜΑΙ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΝΕΦ245

9 ΜΑΙ 2019, 9:00-15:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΑΕΦ157

10 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΑΕΦ157

10 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΥΝΕΦ242

10 ΜΑΙ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

13 ΜΑΙ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Δ, EENEΦ269

13 ΜΑΙ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Γ, EEΒΦ279

13 ΜΑΙ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Β, ΝΕΦ204 (Α-Μαλ)

15 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΠΑΙΔ532

15 ΜΑΙ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Δ, ΕΕΓΛΩ347

15 ΜΑΙ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Α, ΠΑΙΔ532

15 ΜΑΙ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ B, ΥΛΦ186

16 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΠΑΙΔ532

17 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Β, ΥΑΕΦ146

17 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΥΝΕΦ242

17 ΜΑΙ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Α, ΥΑΕΦ144

17 ΜΑΙ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Γ, ΥΑΕΦ142

17 ΜΑΙ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Δ, ΕΕΓΛΩ346

17 ΜΑΙ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

20 ΜΑΙ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Δ, EENEΦ269

20 ΜΑΙ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Β, ΝΕΦ204 (Α-Μαλ)

21 ΜΑΙ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΝΕΦ245

21 ΜΑΙ 2019, 18:00-20:00, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, εξέταση υποχρεωτικό φροντ. ΛΦ122

22 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ E, ΕΕΝΕΦ245

22 ΜΑΙ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Β, πρόοδος φροντ. ΥΑΕΦ142

22 ΜΑΙ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ E, ΕΕΝΕΦ269

23 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ E, ΕΕΝΕΦ245

23 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΝΕΦ 204 (Μαμ-Ω)

23 ΜΑΙ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ E, ΕΕΝΕΦ269

23 ΜΑΙ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Ε, ΒΦ223 (Α-Μαλ)

24 ΜΑΙ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Α, ΕΕΓΛΩ335

24 ΜΑΙ 2019, 18:00-19:00, ΑΙΘ Β, ΕΕΛΦ175

27 ΜΑΙ 2019, 15:00-18:00, ΑΙΘ Δ, EENEΦ269

28 ΜΑΙ 2019, 18:00-21:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΝΕΦ245

29 ΜΑΙ 2019, 12:00-15:00, ΑΙΘ Ε, ΕΕΝΕΦ269

30 ΜΑΙ 2019, 9:00-15:00, ΑΙΘ Ε, ΓΛΩ305 ( όλο το τμήμα)

30 ΜΑΙ 2019, 9:00-12:00, ΑΙΘ Γ, ΕΕΝΕΦ260

31 ΜΑΙ 2019, 18:00-21:00, Αμφιθέατρο, ΑΕΦ102