4/6/2019: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS.pdf

Οι πρώτοι 5 επιλεγέντες φοιτητές θα ειδοποιηθούν από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του ΔΠΘ για την περαιτέρω διαδικασία μετακίνησής τους. Για τους επιλαχόντες φοιτητές θα υπάρξει επίσης σχετική ειδοποίηση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός