Χορηγία υποτροφίας σε Έλληνες επιστήμονες στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (Institute for Advanced Study) στο Πρίνστον κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χρηματοδοτεί υποτροφία για Έλληνες υπηκόους στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (Institute for Advanced Study) στο Πρίνστον

Υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Institute for Advanced Study