Ανακοίνωση του Επ. Καθ. Γ. Ντεληγιάννη για χορήγηση συστατικών επιστολών


Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που επιθυμούν συστατική επιστολή μου για συνέχιση των σπουδών τους σε κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ότι:

1) Θα πρέπει να έχουν βαθμολογία από οκτώ (08) και πάνω σε όλα τα μαθήματά μου που παρακολούθησαν και εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους.
2) Θα πρέπει να προσέρχονται στο γραφείο μου μετά από συνεννόηση στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr, ασχέτως εάν βρίσκονται στην Κομοτηνή ή όχι.
3) Η επιστολή θα πρέπει να απευθύνεται προς συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την Κλασσική Φιλολογία.
4) Επιστολές «Προς κάθε ενδιαφερόμενο» δεν δίνονται.

Κομοτηνή, 20 Σεπτ. 2019
Ιωάννης Ντεληγιάννης

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.