Εκλογή ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


Εκλογή ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

εκλογή ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της ΣΚΑΣ.pdf