Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.), της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.), της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΣΚΑΣ.pdf