ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΛΦ173


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΥΛΦ173 (Οβίδιος, Metamorphoses) θα ξεκινήσουν κανονικά, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 (09.30-12.00, Νέα Αίθουσα Ε΄).

Όσοι/-ες φοιτητές/-τριες πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο e-class το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή το μάθημα θα «κλειδώσει» και πρόσβαση στο διδακτικό υλικό θα έχουν ΜΟΝΟ όσοι/-ες έχουν κάνει την εγγραφή τους και βρίσκονται στη λίστα χρηστών του μαθήματος.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).