Παράρτημα Διπλώματος φοιτητών ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2014-2015


Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2014-2015 έχουν ορκιστεί και επιθυμούν να παραλάβουν το Παράρτημα Διπλώματος,  μπορούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Γραμματεία είτε να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 25310-39903.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος