ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Β´ ΚΑΙ Γ´ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για τον Β΄ Κύκλο Σπουδών (ΠΜΣ «Κείμενα και Πολιτισμός») και για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών (Διδακτορική Διατριβή) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 από τις 9:30 π.μ. έως αργά το απόγευμα στην Αίθουσα του ΠΜΣ, στο νέο ΠΡΟΚΑΤ.

Από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου οι υποψήφιοι καλούνται να αποτανθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κ. Παπαβασιλείου (25310-39906, 6972509229, 6940876448), προκειμένου να πληροφορηθούν την ακριβή ώρα της συνέντευξής τους.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να βρίσκονται στον χώρο των συνεντεύξεων τουλάχιστον μία ώρα πριν τη συνέντευξή τους.

Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Β´ και του Γ´ κύκλου Σπουδών του ΤΕΦ:

1. Καθ. Βασιλική Κοντογιάννη

2. Καθ. Φλώρα Π. Μανακίδου

3. Επ. Καθ. Raimondo Tocci

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Βυζαντινή χρονογραφία και Ιστοριογραφία (έκδοση, μέθοδος συγγραφής και αφηγηματικές τεχνικές, ιδεολογία). • Έκδοση βυζαντινών κειμένων: κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, Ελληνική Παλαιογραφία. • Μεικτά λογοτεχνικά είδη. • Παρασελίδια σημειώματα και σχόλια σε ελληνικά χειρόγραφα (παρακείμενα). ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ το Theodori Scutariotae Chronica. Editio princeps, recensuit et indicibus instruxit R. Tocci. Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis, 46. Berlin – Boston 2015, 554 pp. For reviews see, S. Wahlgren, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 66 (2016) 220–222; J. M. Floristan, in: Erytheia 37 (2016) 364–368.