Ανακοίνωση αναβολής διδασκαλίας


Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές ότι η διδασκαλία του μαθήματος ΝΕΦ 201 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία και Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι, του τμήματος Α-Μαλ, μαθήματος του πρώτου εξαμήνου σπουδών δεν θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή  4 Οκτωβρίου, καθώς η διδάσκουσα συμμετέχει στην Εξεταστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, οι οποίες διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το μάθημα θα αρχίσει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, όσο για τη διδασκαλία που μετακινείται, αυτή θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Κομοτηνή 1.10. 2019

Η διδάσκουσα