Ανακοίνωση για το μάθημα ΕΕΒΦ287


Το αυριανό μάθημα (04/10) δεν θα γίνει λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία συνεδριάζει την ίδια ώρα.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Τετάρτη, 9/10, και ώρα 15:00-18:00 στην Αίθ. Δ´.
Ο διδάσκων
R. Tocci