Ανακοίνωση για το υποχρεωτικό φροντιστηριακό μάθημα ΑΕΦ101


Το υποχρεωτικό φροντιστηριακό μάθημα ΑΕΦ101 Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας/Θεματογραφία για τους φοιτητές εγγραφής 2018-2019 & 2019-2020 (και για τα τρία τμήματα) αρχίζει την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 12:00-15:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Γεώργιος Τσομής

Σμαρώ Νικολαΐδου

Κωνσταντίνος Στέφου