ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΦ121 (Τμήμα Α-Μαλ)


Τα μαθήματα για το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ του ΛΦ121: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙA (Τμήμα Α-Μαλ) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 18.00-19.30 στην νέα αίθουσα Ε’.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).