ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Oι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παραλάβουν τους Κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Β) Με νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Γ) Στέλνοντας θεωρημένη αίτηση από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (για τη γνησιότητα της υπογραφής) και επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να τους αποσταλούν με courier ή με fax οι Κωδικοί Πρόσβασης στη διεύθυνση ή στο fax που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.